bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi

PIW Złotoryja

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 59-500 Złotoryja

telefon: 76 878-33-15
faks: 76 878-82-50
e-mail: zlotoryja@wroc.wiw.gov.pl

NIP: 694-15-36-291       Regon: 390706812

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - piątek 715 – 1515

Powiatowy Lekarz Weterynarii
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 1515 - 1615

Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi informuje:

15.07.2021

Zasady bioasekuracji świń obowiązujące w obszarze objętym ograniczeniami I (strefa niebieska) obszar powiatu złotoryjskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi informuje:

14.07.2021

Na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1141 z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń od dnia 14 lipca 202 1roku cały obszar powiatu złotoryjskiego został włączony do obszaru objętego ograniczeniami I (tj. strefy podwyższonego ryzyka, gdzie nie występują ani przypadki, ani ogniska ASF).

Zgodnie z oznaczeniami barwnymi stref kolor niebieski (dawny żółty) na mapie: bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Protokół wyboru podmiotu do nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego

08.06.2021

Protokół wyboru podmiotu
do nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego
samochodu osobowego marki SUZUKI Grand Vitara 1.6
z dnia 08 czerwca 2021 r.

 1. Informacja o sposobie upublicznienia ogłoszenia
  Informację rozesłano do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii województwa dolnośląskiego dnia 24 maja 2021 r., ogłoszenie opublikowano w BIP Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi w dniu 26 maja 2021 r.
 2. Wartość samochodu określona przez rzeczoznawcę:
  19 200,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych 00/ 100).
 3. We wskazanym w Ogłoszeniu terminie wpłynęły następujące wnioski:
 4. Nr Wniosku / data i godzina wpływu Wniosku Nazwa i adres Wnioskodawcy Uwagi
  Wniosek nr 1 /
  24.05.2021 r.
  godz. 15: 12
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu brak
 5.  Wskazanie wybranego podmiotu:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
 6. Uzasadnienie wboru:
  Wniosek nr 1 został złożony przez podmiot publiczny, co jest preferowane przy nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego Skarbu Państwa. Wniosek został podpisany przez reprezentanta Wnioskodawcy.


Opublikował: Marcin Marzec
Publikacja dnia: 25.07.2019
Podpisał: Tomasz Orzłowski
Dokument z dnia: 25.07.2019
Dokument oglądany razy: 65 701