bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi

PIW Złotoryja

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 59-500 Złotoryja

telefon: 76 878-33-15
faks: 76 878-82-50
e-mail: zlotoryja@wroc.wiw.gov.pl

NIP: 694-15-36-291       Regon: 390706812

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - piątek 715 – 1515

Powiatowy Lekarz Weterynarii
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 1515 - 1615

Aktualności

Protokół wyboru podmiotu do nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego

08.06.2021

Protokół wyboru podmiotu
do nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego
samochodu osobowego marki SUZUKI Grand Vitara 1.6
z dnia 08 czerwca 2021 r.

 1. Informacja o sposobie upublicznienia ogłoszenia
  Informację rozesłano do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii województwa dolnośląskiego dnia 24 maja 2021 r., ogłoszenie opublikowano w BIP Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi w dniu 26 maja 2021 r.
 2. Wartość samochodu określona przez rzeczoznawcę:
  19 200,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych 00/ 100).
 3. We wskazanym w Ogłoszeniu terminie wpłynęły następujące wnioski:
 4. Nr Wniosku / data i godzina wpływu Wniosku Nazwa i adres Wnioskodawcy Uwagi
  Wniosek nr 1 /
  24.05.2021 r.
  godz. 15: 12
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu brak
 5.  Wskazanie wybranego podmiotu:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
 6. Uzasadnienie wboru:
  Wniosek nr 1 został złożony przez podmiot publiczny, co jest preferowane przy nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego Skarbu Państwa. Wniosek został podpisany przez reprezentanta Wnioskodawcy.

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi

26.05.2021

Złotoryja, dnia 24.05.2021 r.

Ogłoszenie
o zbędnym składniku majątku ruchomego
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi

Na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 pażdziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) informujemy, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi posiada zbędny składnik majątku ruchomego, wskazany poniżej, który został zakwalifikowany do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek.

Zasady ochrony drobiu przed wysoce zjadliwą grypą ptaków

02.11.2020

Podstawowe informacje dotyczące grypy ptaków oraz zasady ochrony drobiu przed chorobą <--- link do witryny Głównego Inspektoratu Weterynarii poniżej:
www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakowOpublikował: Marcin Marzec
Publikacja dnia: 25.07.2019
Podpisał: Tomasz Orzłowski
Dokument z dnia: 25.07.2019
Dokument oglądany razy: 51 126