bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.07.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja schematu i struktury organizacyjnej.

Struktura organizacyjna PIW Złotoryja

Organami Inspekcji Weterynaryjnej są:

  • Główny Lekarz Weterynarii;
  • Wojewódzki Lekarz Weterynarii, jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
  • Powiatowy Lekarz Weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej;
  • Graniczny Lekarz Weterynarii.

Komórki organizacyjne Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Danuta
Pawicka-Stefanko
Powiatowy Lekarz Weterynarii 76-878-33-15
wew. 12
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz
oraz ubocznych produktów zwierzęcych
Barbara
Małecka-Salwach
Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
Kierująca ww. zespołem
Inspektor weterynaryjny ds. pasz
oraz ubocznych produktów zwierzęcych
76-878-33-15
wew. 13
Dorota Kurnik Inspektor weterynaryjny
ds. bezpieczeństwa żywności
76-878-33-15
wew. 17
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Katarzyna Suchecka-Kućko Kierująca ww. zespołem
Inspektor weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt
76-878-33-15
wew. 15
Dominika Mądracka Inspektor weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt
76-878-33-15
wew. 18
Magdalena Idzik Inspektor weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt
76-878-33-15
wew. 18
Łukasz Laszkiewicz Kontroler weterynaryjny
ds. kontroli rejestracji i identyfikacji zwierząt
oraz wymogów wzajemnej zgodności
76-878-33-15
wew. 15
Zespół ds. finansowo - księgowo - administracyjnych
Małgorzata Dąbrowska Główna księgowa 76-878-33-15
wew. 14
Agnieszka Studzińska Sekretarz kierownika jednostki / Księgowa 76-878-33-15
wew. 11
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
nieobsadzone    
Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni
ul. Legnicka 21, 59-500 Złotoryja
Małgorzata Walczak Lekarz weterynarii  
Michał Cwynar Lekarz weterynarii  

Strukaturę organizacyjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi ilustruje poniższa grafikaOpublikował: Jarosław Krzysztan
Publikacja dnia: 05.07.2012
Podpisał: Danuta Pawicka-Stefanko
Dokument z dnia: 15.03.2012
Dokument oglądany razy: 1 303