bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.05.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Struktura organizacyjna PIW Złotoryja

Organami Inspekcji Weterynaryjnej są:

  • Główny Lekarz Weterynarii;
  • Wojewódzki Lekarz Weterynarii, jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
  • Powiatowy Lekarz Weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej;
  • Graniczny Lekarz Weterynarii.

Komórki organizacyjne Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Danuta
Pawicka-Stefanko
Powiatowy Lekarz Weterynarii 76-878-33-15
wew. 12
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz
oraz ubocznych produktów zwierzęcych
lek. wet. Barbara
Małecka-Salwach
Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
Kierująca ww. zespołem
Inspektor weterynaryjny ds. pasz
oraz ubocznych produktów zwierzęcych
76-878-33-15
wew. 13
lek. wet. Dorota Kurnik Inspektor weterynaryjny
ds. bezpieczeństwa żywności
76-878-33-15
wew. 17
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
lek. wet. Katarzyna Suchecka-Kućko Kierująca ww. zespołem
Inspektor weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt
76-878-33-15
wew. 15
lek. wet. Dominika Jankowska Inspektor weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt
76-878-33-15
wew. 18
lek. wet. Magdalena Idzik Inspektor weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt
76-878-33-15
wew. 18
mgr inż. Łukasz Laszkiewicz Kontroler weterynaryjny
ds. kontroli rejestracji i identyfikacji zwierząt
oraz wymogów wzajemnej zgodności
76-878-33-15
wew. 15
Zespół ds. finansowo - księgowych
mgr Małgorzata Dąbrowska Główna księgowa 76-878-33-15
wew. 14
Agnieszka Studzińska Sekretarz kierownika jednostki / Księgowa

76-878-33-15
wew. 11

Zespół ds. administracyjnych
mgr inż. Kamila Król Referent 76-878-33-15
wew. 16
inż. Jarosław Krzysztan Informatyk

76-878-33-15
wew. 16

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
nieobsadzone    
Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni PIW Złotoryja
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 12, 59-500 Złotoryja
lek. wet. Romuald Molenda Lekarz weterynarii  
lek. wet. Michał Cwynar Lekarz weterynarii  
Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni
ul. Legnicka 21, 59-500 Złotoryja
lek. wet. Małgorzata Walczak Lekarz weterynarii  
lek. wet. Michał Cwynar Lekarz weterynarii  

Strukaturę organizacyjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi ilustruje poniższa grafikaOpublikował: Jarosław Krzysztan
Publikacja dnia: 02.05.2013
Podpisał: Danuta Pawicka-Stefanko
Dokument z dnia: 15.03.2012
Dokument oglądany razy: 1 367