bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Struktura organizacyjna PIW Złotoryja

Organami Inspekcji Weterynaryjnej są:

  • Główny Lekarz Weterynarii;
  • Wojewódzki Lekarz Weterynarii, jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
  • Powiatowy Lekarz Weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej;
  • Graniczny Lekarz Weterynarii.

Komórki organizacyjne Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Tomasz Orzłowski Powiatowy Lekarz Weterynarii 76-878-33-15
wew. 12
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Danuta
Pawicka-Stefanko
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii kierujący zespołem ds. zdrowia i ochrony zwierząt

76-878-33-15
wew. 15

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
lek. wet Andrzej Potaczek Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt 76-878-33-15
wew. 15
mgr inż. Kamila Król Inspektor weterynaryjny 76-878-33-15
wew. 15
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności
WAKAT Inspektor weterynaryjny 76-878-33-15
wew. 18
Zespół ds. pasz i utylizacji
mgr inż. Malwina
Zabłocka
Inspektor weterynaryjny 76-878-33-15
wew. 13
Zespół ds. finansowo - księgowych
mgr Wiesława Mikołajczuk Główna księgowa 76-878-33-15
wew. 14
Katarzyna Krupa Księgowa

76-878-33-15
wew. 14

Zespół ds. administracyjnych
Beata Michalska Referent 76-878-33-15
wew. 11
Marcin Marzec Informatyk

76-878-33-15
wew. 11

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
nieobsadzone    
Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni PIW Złotoryja
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 12, 59-500 Złotoryja
lek. wet. Romuald Molenda Lekarz weterynarii  
lek. wet. Michał Cwynar Lekarz weterynarii  

Strukaturę organizacyjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi ilustruje poniższa grafikaOpublikował: Marcin Marzec
Publikacja dnia: 11.05.2021
Podpisał: Danuta Pawicka-Stefanko
Dokument z dnia: 15.03.2012
Dokument oglądany razy: 5 189