bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Protokół wyboru podmiotu do nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego

08.06.2021

Protokół wyboru podmiotu

do nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego

samochodu osobowego marki SUZUKI Grand Vitara 1.6

z dnia 08 czerwca 2021 r.

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia ogłoszenia
  Informację rozesłano do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii województwa dolnośląskiego dnia 24 maja 2021 r., ogłoszenie opublikowano w BIP Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi w dniu 26 maja 2021 r.
 2. Wartość samochodu określona przez rzeczoznawcę:
  19 200,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych 00/ 100).
 3. We wskazanym w Ogłoszeniu terminie wpłynęły następujące wnioski:

  Nr Wniosku / data i godzina wpływu Wniosku

  Nazwa i adres Wnioskodawcy

  Uwagi

  Wniosek nr 1 /
   24.05.2021 r.
   godz. 15: 12

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

  brak

 4. Wskazanie wybranego podmiotu:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

 5. Uzasadnienie wboru:
  Wniosek nr 1 został złożony przez podmiot publiczny, co jest preferowane przy nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego Skarbu Państwa. Wniosek został podpisany przez reprezentanta Wnioskodawcy.
- portokół wyboru podmiotu
Opublikował: Marcin Marzec
Publikacja dnia: 08.06.2021

Dokument oglądany razy: 314
« inne aktualności