bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi informuje:

15.07.2021

Zasady bioasekuracji świń obowiązujące w obszarze objętym ograniczeniami I (strefa niebieska) obszar powiatu złotoryjskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi informuje:

14.07.2021

Na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1141 z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń od dnia 14 lipca 202 1roku cały obszar powiatu złotoryjskiego został włączony do obszaru objętego ograniczeniami I (tj. strefy podwyższonego ryzyka, gdzie nie występują ani przypadki, ani ogniska ASF).

Zgodnie z oznaczeniami barwnymi stref kolor niebieski (dawny żółty) na mapie: bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Protokół wyboru podmiotu do nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego

08.06.2021

Protokół wyboru podmiotu
do nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego
samochodu osobowego marki SUZUKI Grand Vitara 1.6
z dnia 08 czerwca 2021 r.

 1. Informacja o sposobie upublicznienia ogłoszenia
  Informację rozesłano do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii województwa dolnośląskiego dnia 24 maja 2021 r., ogłoszenie opublikowano w BIP Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi w dniu 26 maja 2021 r.
 2. Wartość samochodu określona przez rzeczoznawcę:
  19 200,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych 00/ 100).
 3. We wskazanym w Ogłoszeniu terminie wpłynęły następujące wnioski:
 4. Nr Wniosku / data i godzina wpływu Wniosku Nazwa i adres Wnioskodawcy Uwagi
  Wniosek nr 1 /
  24.05.2021 r.
  godz. 15: 12
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu brak
 5.  Wskazanie wybranego podmiotu:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
 6. Uzasadnienie wboru:
  Wniosek nr 1 został złożony przez podmiot publiczny, co jest preferowane przy nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego Skarbu Państwa. Wniosek został podpisany przez reprezentanta Wnioskodawcy.

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi

26.05.2021

Złotoryja, dnia 24.05.2021 r.

Ogłoszenie
o zbędnym składniku majątku ruchomego
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi

Na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 pażdziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) informujemy, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi posiada zbędny składnik majątku ruchomego, wskazany poniżej, który został zakwalifikowany do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek.Opublikował: Marcin Marzec
Publikacja dnia: 24.01.2019
Podpisał: Danuta Pawicka-Stefanko
Dokument z dnia: 15.03.2012
Dokument oglądany razy: 6 459